Kollegial feedback

Kollegial feedback er en dialogmetode, som anvendes på mange arbejdspladser som en intern læringsindsats. Kollegial feedback tager afsæt i de konkrete arbejdsopgaver, som I udfører, sådan at dialogerne foregår så tæt på dagligdagen som muligt.

Kollegial feedback indebærer, at I som kollegaer deler viden og erfaringer med hinanden ud fra en særlig ramme og nogle konkrete aftaler. Det er den ramme og de aftaler, som jeg kan hjælpe jer med at få på plads, så I kommer godt fra start, og så indsatsen fører reel læring med sig.

Det der passer godt på den ene arbejdsplads passer mindre godt på den anden. Det er vigtigt, at I får lavet nogle aftaler, som har afsæt i den arbejdskultur, som I har hos jer. Jeg hjælper jer med gode råd og vejledning ud fra de erfaringer, jeg har med at sikre lærende dialoger og godt samarbejde i arbejdsfællesskaber.

Det er vigtigt at forebygge konflikter og mistrivsel, når kollegial feedback sættes i gang. For det kan være risikabelt afhængigt af det arbejdsmiljø, der er på arbejdspladsen. Min erfaring er, at det er vigtigt at sikre et så psykologisk sikkert rum for dialogerne som muligt. Det kan gøres på mange måder.

Ring eller skriv, hvis du vil høre mere om kollegial feedback.

Stine Reintoft

Vesterbrogade 20, 3. sal
1620 København

+45 41 27 72 19
Send e-mail