Samarbejde

Samarbejde er en hjørnesten i både samvær og opgaveløsning på danske arbejdspladser.

Samarbejde kan både være kilde til større effektivitet og stærkere relationer, og det kan være kilde til benspænd og frustrationer. Samarbejdsvanskeligheder kan over tid gå ud over opgaveløsningen. Og det kan føre til opsigelser, sygemeldinger og et skrantende arbejdsmiljø. Det er dyrt, både menneskeligt og økonomisk – og alt for mange steder venter man for længe med at handle på det.

Hvis arbejdsmiljøet er under pres og har været det i lang tid, kan der være behov for hjælp til at understøtte, at samarbejdet udvikler sig i en retning, som skaber mere tillid, klarhed og retning. Jeg er autoriseret arbejdsmiljørådgiver af Arbejdstilsynet.

Det betyder, at jeg hjælper organisationer på vej i forhold til at forbedre samspillet på arbejdspladsen og forstærke samarbejdet. Det gælder også når der skal bygges bro imellem ledere og medarbejdere efter APV´er, fyringsrunder og forandringer.

Du kan læse en artikel jeg har skrevet om at genstarte samarbejde efter kriser og forandringer her

Der findes også lettere og forebyggende tiltag, f.eks. workshops, oplæg på personaledage. Om det er et team udviklingsforløb, noget ledelsesrådgivning eller en workshop, der skal til afhænger af mange ting. Ring på tlf. 41 27 72 19, så tager vi en snak om, hvad der er passende på jeres arbejdsplads, der hvor I står.

Stine Reintoft

Nybrogade 12
1203 København K

+45 41 27 72 19
Send e-mail

Mange tak for din kloge indsats, det har været en uvurderlig hjælp for os midt i dette lederskifte, at du er trådt til med din kyndige rådgivning og tilstedeværelse.

– Lead HR Business Partner Helle Varberg, Ørsted