Samarbejde

Samarbejde er en hjørnesten i både samvær og opgaveløsning på danske arbejdspladser.

Samarbejde kan både være kilde til større effektivitet og stærkere relationer, og det kan være kilde til benspænd og frustrationer. Samarbejdsvanskeligheder kan over tid gå ud over opgaveløsningen. Og det kan føre til opsigelser, sygemeldinger og et skrantende arbejdsmiljø. Det er dyrt, både menneskeligt og økonomisk – og alt for mange steder venter man for længe med at handle på det.

Hvis arbejdsmiljøet er under pres og har været det i lang tid, kan der være behov for hjælp til at understøtte, at samarbejdet udvikler sig i en retning, som skaber mere tillid, klarhed og retning.

Jeg hjælper ofte grupper på vej i forhold til at forbedre samspillet og forstærke samarbejdet. Det gælder også når der skal bygges bro imellem ledere og medarbejdere efter APV´er, fyringsrunder og forandringer.

Jeg har mange metoder i værktøjskassen. Én vej til gode udviklende dialoger, er at få gennemført en test af teamet. Jeg er certificeret i team testen PTT (People Test Team), som er udviklet af People Test System. Dette vil jeg anbefale ved nyligt sammensatte teams og arbejdsgrupper, der har lyst til at lære sig selv bedre at kende.

Coronakrisen har mange steder givet anledning til nye overvejelser om det gode samarbejde: Hvordan kan vi drage læring af det, vi har oplevet under Lock-down? Hvad er de gode erfaringer, som vi kan bygge videre på fremadrettet her hos os? Her kan en læringsdag være en god måde at berige samarbejdet på fremadrettet.

Du kan læse en artikel jeg har skrevet om at genstarte samarbejde efter kriser og forandringer her

Endelig er en dag med Grafisk Facilitering en mulighed, hvis gruppen trænger til fælles tid til både læring, kreative input og socialt samvær. En dag med tush og gammeldags papir kan give teamet en god fælles oplevelse og styrke samarbejdet om opgaven med nye metoder i værktøjskassen.

Stine Reintoft

Nybrogade 12
1203 København K

+45 41 27 72 19
Send e-mail

Mange tak for din kloge indsats, det har været en uvurderlig hjælp for os midt i dette lederskifte, at du er trådt til med din kyndige rådgivning og tilstedeværelse.

– Lead HR Business Partner Helle Varberg, Ørsted