Samarbejde

Samarbejde er en hjørnesten i både samvær og opgaveløsning på danske arbejdspladser.

Samarbejde kan både være kilde til større effektivitet og stærkere relationer, og det kan være kilde til fordømmelse, fortielser og ekskluderende adfærd. Når samarbejdsvanskeligheder bliver særligt udtalte, kan det gå ud over opgaveløsningen. Og det kan føre til opsigelser, sygemeldinger og et skrantende arbejdsmiljø. Det er dyrt, både menneskeligt og økonomisk – og alt for mange steder venter man for længe med at handle på det.

Hvis arbejdsmiljøet er under pres og har været det igennem længere tid, kan der være behov for hjælp til at understøtte, at samarbejdet udvikler sig i en retning, som skaber mere tillid og klarhed.

Jeg hjælper ofte grupper på vej i forhold til at forbedre samspillet og forstærke synergien. Det gælder også hvis der skal bygges bro imellem ledere og medarbejdere efter APV´er, fyringsrunder og forandringer.

Coronakrisen har mange steder givet anledning til nye overvejelser om det gode samarbejde: Hvordan kan vi drage læring af det, vi har oplevet under Lock-down? Hvad er de gode erfaringer, som vi kan bygge videre på fremadrettet her hos os?

Du kan læse en artikel jeg har skrevet om at genstarte samarbejde efter kriser og forandringer her

Når det drejer sig om at pleje og vedligeholde det gode samarbejde kan det være en god idé at sætte noget tid af i teamet, måske en halv eller en hel teamudviklingsdag. Det kan tilføre ny inspiration, når der bliver stillet nye spørgsmål og arbejdet med gruppen på andre måder end vanligt. En sådan dag kan også være et led i at samle en ny gruppe medarbejdere. Eller det kan være en måde at få inddraget medarbejderne i visioner for fremtiden, udvikling af nye metoder, produkter eller andet.

Hvis det passer til formålet arbejder jeg med visuelle og grafiske elementer, som kan understøtte processen. En hel dag med Grafisk Facilitering er en anden mulighed. Det kan give teamet en god fælles oplevelse og styrke samarbejdet om opgaven med nye metoder i værktøjskassen.

Stine Reintoft

Vesterbrogade 20, 3. sal
1620 København

+45 41 27 72 19
Send e-mail