Supervision

Jeg tilbyder supervision til medarbejdergrupper, ledergrupper og psykologer. Herunder kan du læse om hver enkelt supervisionsform.

Supervision for medarbejdergrupper

Nogle gange kan det give faglig inspiration at komme på et kursus væk fra arbejdspladsen. Men jeg hører fra mange, at det kan være svært at få den viden, man har fået til at leve, når man kommer hjem. Supervision er læring som foregår på selve arbejdspladsen. Det er en form for dialog, som indbefatter hele teamet. Det tager afsæt i de konkrete opgaver, I som medarbejdere skal løse. Vi deler erfaringer på måder, der har ”lokal læring” for øje – altså direkte relateret til jeres praksis.

Dialogerne i gruppen foregår på måder, som er struktureret og rammesat. Strukturen er til, for at I bedst muligt opnår videns- og erfaringsudveksling. Og for at fordybe og udbygge jeres samarbejde.

Når mennesker arbejder med mennesker er vores indlevelsesevne, vores personlige stil og vores empati i spil. Derfor kan det kræve mod fra gruppemedlemmerne at dele deres tvivl, når arbejdet slår knuder.

Som supervisor er det min opgave at sikre et psykologisk sikkert rum, hvor det er muligt at dele sin faglige tvivl. Når vi kommer godt i gang med supervisionsforløbet, bliver det næsten også altid muligt at dele personligt-professionelle overvejelser og usikkerheder. Med det styrkes tilliden og det gode samarbejde.

Som supervisor gør jeg meget ud af at lede samtalerne på måder, så alle får lyst til at byde ind. Alle skal opleve, at deres personlige integritet og grænser respekteres. Når det sker, er det min erfaring, at supervision kan blive berigende og fagligt stimulerende for gruppen. Det kan få en karakter af teamudvikling.

Jeg har arbejdet med både mono- og tværfagligt sammensatte grupper. Jeg har arbejdet med læger, pædagoger, socialpædagoger, socialrådgivere, psykologer, arbejdsmiljøkonsulenter og mange andre.

Supervision: Når I vil styrke læring og tillid i teamet

I dette blogindlæg vil jeg dele nogle tanker om, hvorfor supervision i et team eller en arbejdsgruppe er et godt svar på spørgsmålet: “Hvad er vigtigt når mennesker arbejder med mennesker?”…

Vi har både fået supervision på faglige sager/emner og inspiration til metoder, som vi kan bruge i SPARK praksis. Jeg synes, det har været så værdifuldt, at Stine i høj grad har tilpasset sin tilgang og metoder til vores behov. Derudover har hun inspireret os med andre tilgange, end dem vi vanligt griber til.

– Marlene Skytte Schoop, leder for SPARK konsulenterne

Supervision for ledergrupper

Supervision kan være en god idé for ledergruppen som trænger til at få styrket dialogen internt. En dialog hvor alle kan tænke højt på lige fod – med en supervisor som styrer jer godt igennem. Indholdet er jeres, og – for en gangs skyld – kan I lade en anden styre og rammesætte dialogen.

Supervision kan bruges som afsæt til at skabe en fælles platform for at beslutte, lægge planer og skabe fælles visioner for jeres arbejde. Det kan også bruges som et refleksionsrum, hvor I drøfter dilemmaer og tvivl, og hvor I får dækket jeres behov for sparring med hinanden. Supervisor kan komme med input og idéer og dele erfaringer med jer undervejs i større eller mindre grad, alt efter jeres ønsker. Vi kan tage fat i temaer, der måtte være aktuelle og drøfte dem på andre måder, end I er vant til.

Ledergrupper kan ved hjælp af supervision få styrket de interne relationer og tilliden ved at dele stort og småt. I supervisionen kan vi gå tæt på jeres konkrete ledelsesudfordringer, på episoder, som udspiller sig i hverdagen. Vi kan desuden drøfte jeres trivsel, og hvordan I bedst muligt hjælper jer selv og hinanden. Det kan være, at I har oplevet perioder med store belastninger, eller det kan være, at I skal igennem en større forandringsproces, som kræver at I i særlig grad er samstemte som ledergruppe. Det kan også være, at I føler jer godt slidte og trænger til et ”pusterum”, som er jeres – og jeres alene.

Så hvadenten I ønsker at styrke samarbejde og tillid, eller I trænger til at få styret dialogen udefra og med nye greb, kan supervision for ledergrupper være vejen frem.

Mit supervisionsforløb hos Stine har udfoldet min palet af metoder og veje at gå i samtalen med den enkelte. Desuden har forløbet skærpet mine evner til at navigere i organisatorisk rolle- og måluklarhed – personligt såvel som fagligt. Supervisionens vekslen mellem det generelle og konkrete cases har tilført viden og refleksive kræfter, der uden tvivl har været et pust i den rigtige retning i min udvikling som psykolog.

– Johan Høy Jensen, psykolog

Supervision for psykologer

Er du i gang med dit autorisationsforløb? Eller trænger du til ekstern supervision på dit arbejde som psykolog i en krævende tid?

Jeg tilbyder et erfarent øre med baggrund i arbejdspsykologi, klinisk psykologi (herunder stress behandling), organisationspsykologi og inden for beskæftigelsesområdet. Individuel supervision for dig som psykolog har til formål at:

  1. Give dig psykologfaglig sparring på faglige dilemmaer og svære problemstillinger. Dette så du oplever at stå stærkere og mere fagligt velfunderet i dine arbejdsopgaver.
  2. Give dig personlig-professionel støtte og sparring for at sikre din trivsel og din motivation. Dette for at forebygge omsorgstræthed og stress for dig i hjælperrollen. Læs artiklen her om omsorgstræthed for psykologer.
  3. Give dig et refleksivt rum med højt til loftet. Her mener jeg både metodisk, menneskeligt og konkret (da mit samtalerum har højt til loftet).

Min tilgang er, at der skal være plads til dig med de udfordringer, glæder og særlige temaer, som du har behov for at tale om.

Måske handler det om, hvordan du balancerer imellem forskellige roller på arbejdspladsen og navigerer i det organisatoriske landskab med din psykologfaglighed og dine metoder? Måske har du brug for sparring på karrierevalg og tanker om fremtiden? Måske vil du gerne drøfte private udfordringer du står i, i forhold til at du yder hjælp og støtte til andre? Måske har du brug for konkrete greb til brug for det samtalearbejde, som du har ansvar for? Måske har du brug for en dybere forståelse af, hvad der psykologisk set gavner målgruppen, du arbejder med? Måske har du brug for ny inspiration til at facilitere dialoger i grupper? Dette hvad enten det drejer sig om undervisning, supervision eller andre gruppeprocesser.

Jeg arbejder ud fra en bred forståelsesramme. Min faglighed er særligt formet af systemiske, narrative, løsningsorienterede og eksistentielle tanker om menneskelig interaktion.

Har du kendskab til andre psykologer som også har brug for supervision, tilbyder jeg også gruppesupervision for psykologer. Kontakt mig for nærmere information. Du kan læse om autorisation for psykologer i denne pjece fra Dansk Psykologforening.

Stine Reintoft

Nybrogade 12
1203 København K

+45 41 27 72 19
Send e-mail

Ring til mig, hvis du vil høre mere om supervision som teamudvikling og faglig opkvalificering for din medarbejdergruppe, supervision for ledergrupper eller supervision for psykologer.

En varm anbefaling til mine psykologkollegaer, der skal autoriseres: Jeg er tæt på at afslutte mit 40 timers eksterne supervisionsforløb i forbindelse med min autorisation. Under mit forløb har Stine været top professionel og støttende, og jeg er hver gang gået fra supervisionen med nye faglige perspektiver og energi til mine opgaver. Så hvis du leder efter en god supervisor til et lignende forløb, kan jeg kun anbefale dig at tage kontakt til Stine Reintoft.

– Sine Maria Helldén, psykolog