Forandringer, fyringer og fusioner

I situationer med krise, organisatoriske forandringer og fyringer, reagerer vi mennesker på forskellige måder. Samme situation kan opleves og forstås meget forskelligt, alt efter hvem vi er, hvor vi er i organisationen, hvilken livsfase vi er i, vores personlige tilbøjeligheder osv.

I krisesituationer, hvor der opstår pludselige forandringer og ændrede præmisser for vores arbejde kan reaktionerne blive særligt markante. Det samme gælder under og efter fyringsrunder. Forskellighederne kan spænde over alt fra bekymringer, usikkerhed og frygt til forventninger og håb for fremtiden.

Som ledelse kræver det mod og overskud at håndtere de mange reaktioner. Derudover kan man have brug for input og sparring både før, under og efter forandringer vedrørende særligt gode greb og opmærksomheder. Det kan være input om rammer for kommunikation og det gode (sam)arbejdsmiljø, og det kan være input om lærende dialoger og samtaler i organisationen.

Opgaveløsning og trivsel er tæt sammenkoblede størrelser, og begge skal have opmærksomhed i svære tider. Endelig er tillid i relationer fundamentalt i krisetider.

Jeg tilbyder oplæg og workshops om samarbejde, gode dialoger, organisatorisk læring og opbygning af tillid i organisationer i stor bevægelse.

Når to medarbejdergrupper bliver til én – den frugtbare fusionsproces

Risikoen ved at gå for hurtigt eller for let til en fusionsproces er hvisken i krogene og knas i samarbejdet, som kan være vanskeligt at håndtere sidenhen …

Stine Reintoft har i juni 2020 kørt en temadag for bibliotekscheferne i region hovedstaden med titlen ’Genstart samarbejdet og skab organisatorisk læring på bagkant af coronakrisen’ om alle de dynamikker, det sætter i gang i en organisation, når man gennemgår en krise, som corona-nedlukningen har været. Jeg kan på den baggrund på det varmeste anbefale Stine som oplægsholder og facilitator. Hun er vidende og indsigtsfuld, men det vigtigste har næsten været, at hun er lyttende og opmærksom og optaget af at adressere tematikken på den måde, hvor det har størst mulig relevans for de udfordringer deltagerne står i. Det gjorde det til en både interessant og nyttig dag.

– Udviklingskonsulent Stig Grøntved Starck, Gentofte Centralbibliotek