Tegn processen – brug Grafisk Facilitering

Tegnede figurer kan bruges til at sætte gang i gode aktive dialoger i teamet. Det gælder, når I skal drøfte et nyt projekt, et nyt forløb eller en forandring på arbejdspladsen. Dette indlæg handler om, hvordan vi aktiverer deltagerne på en bedre måde, end vi plejer. I kan komme helt i øjenhøjde med hvad der skal ske ved hjælp af Grafisk Facilitering.

Hvorfor bruge visuelle greb?

Når vi holder møder eller laver oplæg på arbejdspladsen, kan det være en god idé at bryde talestrømmen eller PowerPoint præsentationen med en tegning. Efter mange år med PowerPoint som støttestok til formidling, er det efterhånden gået op for mange: Vi elsker det håndholdte!

Hvorfor er det mon sådan? Et af mine svar er, at vi godt kan lide det uperfekte. Det er lettere at identificere sig med, fordi det er velkendt; det tegnede har en personlig afsender. Og så appellerer billeder til vores emotioner. Vi kobler følelser på, når vi kigger på farver, symboler og grafik. Vi får aktiveret større dele af hjernen, når det skrevne og talte sprog kobles med billedsproget.

Derfor er det en god idé at fatte tus og farvekridt og komme i gang med at facilitere (en del af) jeres møder grafisk.

Udvælg en figur til at illustrere den proces I skal i gang med

Jeg vil her give dig et par fif, når det handler om at udvælge en figur til at illustrere den proces, I har brug for at tale om på jeres næste møde eller workshop. Det kan være et nyt projekt der skal søsættes eller en forandring, som I skal have drøftet konsekvenserne af sammen. Det kan være afdelingens visioner og retningen for det fælles arbejde næste år. Det kan også være jeres samarbejde, som I skal have drøftet, fordi der nu er flere virtuelle mødeformer, som ændrer jeres samarbejdsprocesser internt.

To slags processer

Der findes grundlæggende to slags processer, som er gode at skelne imellem, når det gælder at illustrere processer ved hjælp af grafisk facilitering:

  • Lineære processer
  • Cirkulære processer

Lineære processer dækker over forløb eller projekter med en klar retning hen imod et defineret mål. Det kan f.eks. være et mødeforløb med 5 projektmøder hen over året og et evaluerende møde til slut.

Når du skal illustrere en lineær proces, kan du gøre det på flere måder. Du kan enten vælge en lige grafisk form til at illustrere den lige vej mod målet. Det kunne være en pil eller en trappe. Der vil være et defineret slutpunkt, som alle involverede kan orientere sig imod. Eller også kan du vælge at illustrere processen ved hjælp af en bøjet pil eller veje med sving. Det kan indikere, at der er uforudsigelighed undervejs, men at retningen er klar. Når vi siger, at vi skal fra A til B, så taler vi om en lineær proces.

Alle lineære processer tegnes fra venstre mod højre. Vi afkoder ikke kun tekst men også illustrationer i læseretningen. Det betyder at pilens pilespids er placeret til højre og at trappens højeste trin er øverst til højre.

Øjet kan godt lide opadgående bevægelser, så en pil kan også tegnes nedefra og op.

Cirkulære processer dækker over en type proces eller projekt, hvor du har brug for at visualisere forskellige ligestillede elementer. Det kan være temaer i et projekt, som er vigtige at være opmærksomme på. Det kan også være forskellige interessenter eller målgrupper, som I skal have et overblik over og måske en dialog om. En cirkulær proces tegning bruges altså til at vise forskellige komponenter eller dele i den samlede proces.

Målet i den cirkulære proces er måske foranderligt, eller det kan formuleres som et tema eller formål placeret i midten: Måske handler det om trivsel i arbejdet. Eller det, som vi skal samarbejde om som ledergruppe. For cirkulære processer gælder det, at der er forskellige ting at komme rundt om i forbindelse med formålet eller temaet.

Hvordan illustrerer du en lineær proces?

Veje, trapper, stiger og pile indikerer typisk lineære processer. Vi skal ét sted hen; vi har et givet mål for øje. Du kan godt illustrere sideveje eller pile, der deler sig i flere pile, men den overordnede metaforik lægger op til dialoger om veje(n) mod målet.

Når du tegner en lineær proces, kan det afføde snakke om, hvilke ”bump” der er på vejen, og hvordan I sammen kommer over eller igennem disse forhindringer: Hvad kræver det – og af hvem? Hvem er med på ”rejsen” eller ”turen”? Hvad giver brændstof undervejs? Der er måske en tankstation på vejen eller der er en P-plads, hvor noget skal parkeres. Vi kan her tale om at parkere det, som vi drøfter på andre møder, og som ikke hører hjemme i denne proces.

Som du kan se, er det ikke ligegyldigt, HVAD du tegner. Metaforikken er afgørende for, hvilke spørgsmål der kan blive afdækket, og hvilke dialoger der bliver mulige.

Hvordan illustrerer du en cirkulær proces?

Når du skal illustrere en cirkulær proces, skal der altid være en midte. Du kan derfor gøre brug af en mindmapping struktur, hvor du tegner noget i midten med nogle elementer rundt om. Det kan være en tegning af dit team i midten og en grafik rundt om, som indikerer vigtige elementer i teamsamarbejdet eller i de arbejdsopgaver, som skal løses i det nye projekt.

En cirkulær proces kan også illustreres med konkrete symboler, f.eks. en fysisk blomst med 5 blomsterblade, hvor hvert blomsterblad illustrerer et vigtigt element i processen.

Blomsten som metafor kan bruges til at afdække spørgsmål som: Hvad giver næring? Hvad er kendetegnet ved den gode muld, som er grundlag for plantens vækst? Hvor ofte skal planten vandes, og hvad betyder det?

Træet er en figur, som lægger op til lignende dialoger. For nyligt underviste jeg nogle medarbejdere, der arbejdede med borgere på et Jobcenter. De brugte træet til arbejdet med borgere i jobafklarende forløb, borgere, der skulle tilbage på arbejde efter sygdom. Træets rødder gav mulighed for at illustrere borgernes personlige netværk. Stammen stod for de allerede opnåede erfaringer, de beståede eksaminer, uddannelser og kompetencer. De umodne æbler på træet var de endnu ikke bevidstgjorte kompetencer – der hvor man kunne sætte ind med tiltag og nye idéer. Det hele blev noteret efterhånden som den enkeltes kompetencer osv. blev afdækket i samtalerne. Alle fik deres eget personlige træ på den færdige plakat som afsæt til den videre praktik- og jobsøgning.

Et skib med sejl er et andet godt eksempel på en cirkulær procesillustration. Den kan generere spørgsmål som: Hvem er ombord? Hvor drømmer vi om at komme hen? Er der med- eller modvind lige nu? Hvad kan give vind i sejlet, og hvad kan bremse os? Kan vi støde på grund, og hvad er faresignalerne? Hvad er vores anker, og i hvilke situationer skal det bruges? Er der et fyrtårn i horisonten – eller hvad sigter vi efter? Hvad kræver det af samarbejdet ombord at komme derhen?

Afrunding

Jeg håber, at du med dette indlæg har fået en idé om, hvordan du kan bruge Grafisk Facilitering til at sætte skub i gode aktive dialoger på din arbejdsplads. Jeg håber, at du har fået klarhed om nogle grundlæggende forskellige slags processer, når det gælder grafisk illustration. Og jeg håber at du har fået inspiration til at vælge den rette figur til netop jeres særlige proces for at hjælpe de gode spørgsmål og den aktive dialog på vej.

Held og lykke med det!Kategori(er): Forandringer, Grafisk Facilitering, Samarbejde, Team, Teamudvikling