Podcast om meningen i arbejdslivet

Noget af det, som jeg kommer ind på her i podcasten er tendensen til ”midlertidighed” i arbejdslivet i vores tid. Det har nemlig en betydning for, hvordan vi forholder os til vores arbejde, og hvordan vi finder mening i det.

Midlertidighed i arbejdslivet kan forhindre meningsfuldhed

Engang var et job noget man fik for at beholde det, det var en del af forankringen i livet. I dag er jobbet nærmere et trinbræt til nye mål, et step på karrierestigen eller i hvert fald et afgrænset punkt i tid og sted. Jobbet er ikke noget, som vi regner med skal vare ved til pensionsalderen. Det kan skiftes ud, når det ikke siger os noget eller af forskellige grunde bliver en forhindring for de forventninger vi har til at lykkes. Denne udvikling er sket samtidig med, at der i de sidste årtier er blevet langt flere korte ansættelser, så f.eks. projektansættelser.

Der er på en måde indlejret en ny form for rastløshed i arbejdslivet, hvilket kan give anledning til oplevelsen af meningstab. For mening handler i høj grad om oplevelsen af at være en del af noget større og arbejde på et givent ”højere” formål over tid.

Denne midlertidighed betyder, at det bliver fristende at tænke kortsigtet og i individuelle baner. Det bliver nærliggende at have fokus på egen vinding og egne karrieremål. Når vi har et individuelt fokus, får meningsskabelsen trange kår. Mening i arbejdslivet handler nemlig i høj grad om oplevelsen af at skabe værdi sammen med andre mennesker og deltage i noget, der er større end én selv.

Hvad er meningen?

Når det drejer sig om meningsfuldhed i arbejdslivet, er der fire dimensioner, som er vigtige at have for øje: 

  1. at mening er koblet til en form for fællesskab med andre mennesker. Vi er aldrig en ”isoleret meningsskabende ø”.
  2. at mening omfatter fordybelse i den enkelte opgave og er forbundet til det at opsøge læring.
  3. at mening i høj grad handler om det, som vi kan bidrage med ind i en større (organisatorisk) helhed frem for, hvad vi får ud af det.
  4. at mening ikke er en abstrakt størrelse som tilhører fremtiden, men at den skabes her og nu og fra dag til dag. Med et formål, en retning og nogle klare værdier for øje.

Podcasten er produceret af Kommagasinet.

Læs også blog-indlægget Fire forudsætninger for teambaseret samarbejde.Kategori(er): Arbejdsliv, Podcast